JONGGIVERS

Zondag 09/01
14-17u
GEEN scouts!
Vrijdag 14/01
19-21u
Het gezang van de Mockingbird helpt je deze keer niet.
Iedereen voor zich maar pas op dit verhaalt speelt zich
af in de avondgloren.
Jullie worden verwacht op het scoutsterrein vanaf 19u00 tot 21u00.
Zondag 23/01
14-17u
De leiding heeft jammer genoeg nog altijd examens dus vandaag
GEEN scouts! ☹
Vrijdag 28/01
19-21u
Kom in galakledij naar Casino Massemen maar vergeet je fake ID niet!
Zondag 06/02
14-17u
Vandaag gaan we gaan schaatsen. Meer info volgt nog…
Zondag 13/02
14-17u
Scoutscafé (ovb)

VERPLICHT VANAF DE JONGGIVERS (kan u kopen in een hopper winkel)